SEÇİM DUYURUSU


| | |
| |

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI

KIRIKKALE 2 (ÜNİVERSİTE) NO.LU ŞUBESİ

3.OLAĞAN GENEL KURUL SÜRECİNE İLİŞKİN

İLAN

 

Eğitimciler Birliği Sendikası Genel Yönetim Kurulu’nun seçim sürecine ve takvimine ilişkin 09.08.2018 tarihli ve 405 sayılı kararı gereğince, Şube Yönetim Kurulu’nun 16/08/2018 tarihli ve 70 sayılı kararıyla;

  1. Eğitimciler Birliği Sendikası Seçim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi çerçevesinde şubemiz olağan genel kurulu delege seçimlerinde sandık bölgelerinin (alfabetik sıraya göre sandık bölgelerine dâhil işyerlerinin) ve delege dağılımının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

Kırıkkale Üniversitesi  (delege sayısı 86);

1 No.lu Sandık Bölgesi delege sayısı 44

(Adalet MYO dan Mühendislik Fakültesine kadar),

2 No.lu Sandık Bölgesi delege sayısı 42

(Sağlık Bilimleri Enstitüs’nden Yabancı Diller YO kadar),

KYK İl Müdürlüğü (delege sayısı 14);

1 No.lu Sandık Bölgesi delege sayısı 14

(Keskin yurdundan Kırıkkale yurduna kadar)

Kırıkkale 2 (Üniversite) nolu şube toplam delege sayısı  : 100

  1. Sandık bölgeleri (sandık bölgelerine dâhil işyerleri ile sandık bölgelerine düşen delege sayılarını içerir) listelerinin (şube web sayfasında ve şube hizmet binasında 3 – 9 Eylül 2018 tarihleri arasında duyurulmasına; buna ilişkin itirazların 10 – 14 Eylül 2018 tarihleri arasında itiraz gerekçelerini ve varsa itiraza esas bilgi ve belgeleri içerir yazılı bir dilekçeyle şube yönetim kuruluna yapılmasına,
  2. Delege adaylığı başvurularının 17 – 23 Eylül 2018 tarihleri arasında, “Yeni Doğan Mah. İstanbul Cd. 6. Sk. No:6 (Manşet Gazetesi Yanı) / Kırıkkale ” adresindeki şube hizmet binasında alınmasına,
  3. Delege aday listelerinin 24 Eylül – 2 Ekim 2018 tarihleri arasında şube web sayfasında ve şube hizmet binasında duyurulmasına; aynı süre içinde söz konusu listelere karşı itirazların, itiraz gerekçelerini ve varsa itiraza esas bilgi ve belgeleri içerir yazılı bir dilekçeyle şube yönetim kuruluna yapılmasına,
  4. Seçmen (üye) listelerinin 3 – 9 Eylül 2018 tarihleri arasında şube hizmet binasında duyurulmasına; buna ilişkin itirazların 10 – 14 Eylül 2018 tarihleri arasında itiraz gerekçelerini ve varsa itiraza esas bilgi ve belgeleri içerir yazılı bir dilekçeyle şube yönetim kuruluna yapılmasına,
  5. Temsilcilik ve delege seçimlerini yürütecek sandık kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimlerden üç gün önce belirlenerek şube hizmet binasında duyurulmasına,
  6. Kırıkkale Üniversitesi ve KYK İl Müdürlüğü temsilcilik seçimleri ile delege seçimlerinin 6 Ekim 2018 tarihinde 10:00 -17:00  saatleri arasında  Yeni Doğan Mah. İstanbul Cd. 6. Sk. No:6 (Manşet Gazetesi Yanı) / Kırıkkale  adresinde bulunan Sendika Binamızda gerçekleştirilmesine,
  7. Temsilcilik ve delege seçim sonuçlarının (delege listesinin) şube web sayfasında ve şube hizmet binasında 14 – 16 Ekim 2018 tarihleri arasında duyurulmasına; buna ilişkin itirazların askı süresini takip eden üç gün içinde itiraz gerekçelerini ve varsa itiraza esas bilgi ve belgeleri içerir yazılı bir dilekçeyle şube yönetim kuruluna yapılmasına,
  8. Şube genel kurulunun 11 Kasım 2018 tarihinde,  bu tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde 18 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilmesine,
  9. Şube genel kurul ilanının ve gündeminin 15 Ekim 2018 tarihinde şube web sayfasında ve şube hizmet binasında üç gün süreyle ilanına,

karar verilmiş olup ilanen duyurulur.

Sandık bölgeleri (sandık bölgelerine dâhil işyerleri ile sandık bölgelerine düşen delege sayılarını içerir) listeler, sendika şube hizmet binasında askıya çıkarılmıştır.

Kırıkkale Üniversitesi ve KYK İl Müdürlüğü sandık bölgelerine aşagıdaki linkden erişebilirsiniz

http://kirikkale2.ebs.org.tr//duyuru/13

Seçmen (üye) listeleri ise Yeni Doğan Mah. İstanbul Cd. 6. Sk. No:6 (Manşet Gazetesi Yanı) / Kırıkkale  adresindeki şube hizmet binasında 3 – 9 Eylül 2018 tarihleri arasında 10.00 – 16.00 saatleri arasında incelenebilir

Top