SORUNLAR ALT KOMİSYONLARDA HIZLANDIRILMALI


| | |
| |

SORUNLAR ALT KOMİSYONLARDA HIZLANDIRILMALI
  
 
.
09 Aralık 2018 Pazar 17:27:00
 
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın katılımıyla gerçekleştiğini açıklayan Eğitim Bir Sen Kırıkkale Şube Başkanı Murat Şahin, önemli konulara konuşulduğunu söyledi.

 

KURUMA VERİLMELİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın önemli açıklamamar yaptığını belirten Murat Şahin, sorunların üstesinden gelmek için KPDK’nın üst düzey sorumluluk almasının önemli olduğunu belirterek, oluşturulacak alt komisyonlarla çözümlerin hızlandırılması gerektiğini söyledi.  Şahin, "4. Dönem Toplu Sözleşme hükmüyle Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurtlarda çalışan personelin özel ve gece hizmetlerinde geçen çalışma sürelerine karşılık, Yılı Bütçe Kanununa ekli K Cetvelinde Kuruma bağlı yurtlarda görev yapan personel için öngörülen fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesi hüküm altına alınmıştır. Bu doğrultuda yurt müdürlüklerinde görev yapan personelin bu kapsamdaki fazla çalışma ücretleri için 2018 mali yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan toplam 6.800.000 saat fazla çalışma ücreti ödenek tahsisi istenilmesine rağmen sadece 3.000.000 saat tahsis edilmiştir. 2019 yılı bütçesi için de benzer bir durum bulunmaktadır. Mevcut iş yükü hesabına göre personel sayısını ve fazla çalışma süresini azaltmak mümkün olmadığına göre bunun anlamı yapılan fazla çalışmaların yarısından fazlasının karşılığının ödenmeyecek olmasıdır. Bu itibarla Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından talep edilen tutarda fazla çalışma ödeneğinin kuruma verilmesi sağlanmalıdır."

SERVİS HİZMETLERİ

Şahin, "Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurtlarda mesai saatleri sonrası görev alan personelin ulaşım sorunları Servis hizmetinden faydalanamayan yurt personelinin mağduriyet yaşamaması için nöbet ve vardiya değişim saatleri ile servis saatleri arasındaki uyumsuzluk giderilmeli; nöbet ve vardiya değişim saatleri servis saatlerine göre düzenlenmelidir. Eğitim kurumu yöneticilerinin sosyal güvenlik mevzuatı ile iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında işveren vekili olarak değerlendirilmeleri Sosyal güvenlik ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde mesleki ve teknik eğitim veren kurumlar başta olmak üzere, eğitim kurumlarının müdürleri, işveren/işveren vekili sayılmakta; bu durumda (işletmelerde mesleki eğitimi bırakan öğrencinin/işletme sahibinin zamanında bilgi vermemesi, çalışma, işe giriş, işten ayrılma ve prim bildirgelerinin zamanında verilmemesi gibi) kendi kusurlarından kaynaklanmayan hâller nedeniyle yüklü miktarda idari para cezalarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Eğitim kurumları müdürlerinin, kasten işlenenler hariç olmak üzere, bireysel sorumluluklarını gideren bir düzenleme konusunda SGK ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde çalışma yapılmalıdır."

ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Şahin, "Üniversitelerde görevli 657 sayılı Kanun’a tabi personelin döner sermaye ödemeleri Kamu yükseköğretim kurumlarının tümünü kapsayacak şekilde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ya da ÖSYM tarafından her iki yılda bir merkezi olarak gerçekleştirilmesi ve yükseköğretim kurumlarının görevde yükselmeye tabi kadrolarına yapılacak atamaların bu sınavların sonuçlarına göre gerçekleştirilmesi yönünde düzenleme yapılmalıdır.  Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün tüzel kişiliğinin devamı ve personelin özlük haklarının korunması Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün tüzel kişiliğinin sona erdirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ana hizmet birimi olarak yapılandırılması tasarrufu gözden geçirilmeli; kurumun tüzel kişiliğinin devamı sağlanmalı; her hâlde yurt müdürü, yurt müdür yardımcısı ve yurt yönetim memuru kadro unvanları başkaca bakanlık ve kurumlarda bulunmadığından Bakanlık personel mevzuatında yapılacak değişikliklerde bu kadro unvanları özelinde hak, görev, yetki ve sorumluluklar yönünden tüzel kişilik dönemindeki statünün korunmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır."

Top